Ilmaisia testejä sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämiseksi

 Sukupuolten välinen palkkaero on kallis asia. 18,7 %:n palkkaero Suomessa pienentää naisten tuloja yli 30 vuoden aikana merkittävästi. Naisten, miesten ja heidän työnantajiensa auttamiseksi on luotu kaksi testiä, ts. yksi työntekijöille ja yksi työnantajille. Molemmat antavat nopeasti käsityksen siitä, kuinka sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan pienentää.

Toimialan ja ammatin valinta aiheuttavat suurimman osan sukupuolten välisestä palkkaerosta. Toiseksi on suositeltavaa pitää ansiokyky ajan tasalla ja hyvässä kunnossa lisäkoulutusvaihtoehtoja hyödyntäen. Myös työssä jatkaminen kasvattaa ansiokykyä. Töiden lopettaminen lasten hankkimisen jälkeen vaikeuttaa hyvätuloiseen työhön palaamista muutaman vuoden jälkeen. Käytännössä äidit eivät yleensä pelkästään työskentele vähemmän, vaan he osallistuvat harvemmin lisäkoulutuksiin, ja siksi heillä on pienempi mahdollisuus hyvään uraan. Kasvava ero johtuu siis valintojen yhdistelmästä. Työntekijän testissä korostetaan näitä valintoja.

Työnantajien testi sisältää enemmän oikeudellisia näkökohtia. Työnantajana et halua tulla syytetyksi sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä.
  • Mutta kuinka varmistat, että samasta työstä maksetaan sama palkka?
  • Kuinka noudatat ILO:n ja EU:n säädöksiä?
  • Kuinka vältät seksuaalista häirintää työpaikalla?
  • Kuinka vältät sukupuolisyrjintää, kun työntekijä on raskaana?

Täten verkkotesti, jonka Palkkalaskuri.fi ja WageIndicator ovat laatineet, auttaa työnantajia välttämään kalliita virheitä ja kiusallisia tilanteita.


Työntekijöiden testi

Työnantajien testi
loading...
Loading...