Palkkalaskuri-hanke

Palkkalaskuri-hanke, Jokaiselle sopiva laskuri

Jokaiselle sopiva laskuri

CoupleHollantilainen Loonwijzer-palvelu aloitti toimintansa naisten palkkalaskurilla vuonna 2001. Nyt niin naisille kuin miehillekin avoin Palkkalaskuri-palvelu on levinnyt pariinkymmeneen maahan ympäri maailmaa. Kaikki palkkalaskurit perustuvat samalle konseptille ja kyselykaavakkeelle, mikä mahdollistaa tietojen kansainvälisen vertailun. Jokaisen maan omilta sivuilta löytyy kuitenkin myös maakohtaista tietoa työmarkkinoista.

Kuinka Palkkalaskuri toimii?

Palkkalaskurissa voit verrata palkkaasi tai tulojasi vastaavaa työtä tekevien palkkatietoihin. Virheettömyyden takaamiseksi kerätyt tiedot siivotaan ja analysoidaan, ennen kuin ne syötetään takaisin laskuriin.

Tutkimuksen perusteella tietyt tekijät vaikuttavat palkkojen määräytymiseen muita enemmän. Näitä ovat muun muassa

 • koulutus
 • työkokemus
 • asema yrityksessä
 • sukupuoli ja
 • yrityksen koko.

Yksittäisten tekijöiden vaikutus palkkaan on erilainen eri ammateissa. Kun kyselylomakkeen on täyttänyt vähintään 50 saman ammatin edustajaa, kyseisen ammatin palkanmuodostuksesta voidaan rakentaa laskentakaava vertailujen tekemistä varten. Esimerkiksi Hollannin Loonwijzer-palvelussa voidaan tällä hetkellä vertailla luotettavasti noin 200 ammatin palkkaustietoja. Suomessa tällaisia ammatteja on tällä hetkellä noin 90.

Palkkalaskuriin syöttämiäsi tietoja muuttelemalla voit itse tarkistaa, miten edellä luetellut tekijät vaikuttavat tietystä ammatista saatavaan palkkaan.

Minkälaisia tietoja laskuriin kerätään?

Kyselylomakkeeseen on listattu yli 1 600 ammattia. Suoraan ammattiin liittyvien kysymysten lisäksi lomakkeen kysymykset koskevat muun muassa työtuntien määrää, työhistoriaa, yrityksen tietoja sekä työsopimusta. Näiden tietojen perusteella Palkkalaskuri-tiimi voi tehdä uusia havaintoja.

Hollantilaisen Loonwijzer-palkkalaskurin kautta on mm. tehty havainto, jonka mukaan mieskollegoiden määrä merkitsee palkanmuodostuksessa enemmän kuin palkansaajan mahdolliset ylennykset. Sen avulla on saatu myös tietoa työelämään palaavien naisten asemasta.

Miksi Palkkalaskuri? Eikö työehtosopimus kerro tarpeeksi?

Työehtosopimus ei kerro, mitä todellisuudessa tapahtuu, eikä palkkoja voi suoraan päätellä ammattien ja työehtosopimusten perusteella. On monia aloja, joilta emme esimerkiksi tiedä, kuinka moni työntekijä kuuluu työehtosopimusten piiriin tai miten työntekijät ovat jakautuneet eri palkka-asteikoilla. Palkkalaskurin avulla kerätään myös näitä tietoja.

Miesten ja naisten palkkaus on epätasa-arvoista. Miksi?

Mikä määrittää miesten ja naisten palkan määrän? Entä ulkomaisten työntekijöiden palkan? Tiedämme, että miehet ansaitsevat suhteellisesti naisia paremmin, ja osa ulkomaalaisista ansaitsee huomattavasti vähemmän. Tiedämme myös joitakin syitä tähän: Miehillä on yleensä pidempi keskeytymätön työura ja he työskentelevät eri ammateissa ja eri sektoreilla kuin naiset. Tiedämme myös, että ulkomaiset työntekijät ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat työntekijät eivät samalla lailla hyödy koulutuksesta tai työkokemuksesta kuin muut ja työskentelevät epävakaisemmissa työsuhteissa.

Silti tietomme ovat edelleen vähäisiä. Syrjitäänkö naisia ja ulkomaalaisia tarkoituksella palkkauksessa? Jatkuva tiedon keruu sekä tutkimus saattavat paikata aukkoja tietämyksessämme.

Ovatko tiedot suojattuja, ja mitä niillä tehdään?

Tiedot ovat nimettömiä ja teknisesti suojattuja. Amsterdamin yliopiston työelämän tutkimuksen instituutin AIAS:n johtaja, professori Kea Tiidens kehittää kyselylomaketta, tulkitsee tietoja ja julkaisee tutkimustuloksiaan kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tiidensin lisäksi tietoja hyödyntää joukko muita tutkijoita, muun muassa valtiotieteen tohtori Kimmo Kevätsalo helsinkiläisestä Käyttötieto Oy:stä.

Vaikka tiedot ovat anonyymejä, voi kävijä jättää henkilökohtaisen koodin lomakkeeseen, mikäli hän haluaa osallistua jatkossa tutkimuksen paneeliin. Paneelin jäseniä pyydetään täydentämään tietojaan seuraavana vuonna. Tämä mahdollistaa ajan myötä tapahtuvien muutosten seuraamisen. Paneelin jäsenet voivat halutessaan jättää myös sähköpostiosoitteensa muistutusta varten. Sähköpostiosoite on myös jätettävä, jos kyselyn vastaaja haluaa osallistua Etelä-Afrikan-matkan arvontaan.

Mikä on Stichting Loonwijzer?

Stichting Loonwijzer (hollantilainen Palkkalaskuri-säätiö) omistaa Palkkalaskuri-konseptin. Se on Hollannin ammattiyhdistysten keskusliiton FNV:nl, Amsterdamin yliopiston työelämän tutkimuksen instituutin AIAS:n sekä Monster-rekrytointipalvelun yhteishanke. Niiden edustajat muodostavat säätiön johtokunnan. Säätiö hallinnoi Palkkalaskureita.
 
Säätiön tavoitteet ovat:

 • ylläpitää ja kehittää Palkkalaskuri-konseptia
 • tuottaa tieteellistä tietoa
 • tarjota tietotaitoa työolosuhteita koskevia ohjelmia varten
 • parantaa palkkoja koskevaa läpinäkyvyyttä työmarkkinoilla
 • vahvistaa työntekijöiden asemaa tarjoamalla tietoa vertaisryhmien ansioista
 • kaventaa perusteettomia, sosiaalisesta sukupuolesta tai etnisestä ryhmästä johtuvia palkkaeroja

Säätiön verkkotuotteet löytyvät seuraavien Internet-palvelujen päävalikoista:
 
Loonwijzer

Wageindicator

Käyttöehdoista ja vastuusta

Stichting Loonwijzer kehittää ja ylläpitää Palkkalaskuri-konseptia huolellisesti. Palkkalaskuri-sivustojen käyttäjät tai Palkkalaskuriin liittyviä tiedostoja tutkimustarkoitukseen käyttävät eivät kuitenkaan voi asettaa säätiötä vastuuseen tietojen perusteella tehdyistä johtopäätöksistä tai niiden perusteella annetuista ohjeista. Tiedoista ei myöskään koidu sivustojen käyttäjille tai niitä tutkimustarkoitukseen käyttäville mitään oikeuksia.

Loading...