Pakkotyö

This page was last updated on: 2023-12-11

Pakkotyö

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, sanoo perustuslain 18. pykälä. Rikoslaki kieltää ihmiskaupan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ja säädöstä vastaan rikkoneet voidaan tuomita vankeuteen 4 kk – 6 v ajaksi.

Lähde: Luku 25, pykälä 3, Rikoslaki, 1889

Vapaus vaihtaa työtä ja lopettaa työ

Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta (Työsopimuslaki, luku 6, pykälä 3).

Osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä työnantajan on annettava perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa (kokopäivätyöksi) tai työsopimuksen kestoa (toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen). Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä. Kirjallisen vastauksen antamisvelvollisuutta ei ole, jos työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuusi kuukautta tai työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta.

Lähde: Työsopimuslain 2 luvun 6 § ja 6 luvun 3 §

Inhumane Working Conditions

Maximum working hours are 8 hours a day and 40 hours a week for both day-time and night time workers. Law sets limits for overtime work. Employees are not allowed to work overtime for more than 138 hours within a period of 4 months or 250 hours within a period of one year.

Source: §6-9, 17-19 & 23 of Working Hours Act, 1996

Säädökset

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Suomen perustuslaki, 1999 / The Constitution Of Finland, 1999
Loading...