Pakkotyö

This page was last updated on: 2023-12-11

Pakkotyö

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, sanoo perustuslain 18. pykälä. Rikoslaki kieltää ihmiskaupan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ja säädöstä vastaan rikkoneet voidaan tuomita vankeuteen 4 kk – 6 v ajaksi. (Luku 25, pykälä 3, Rikoslaki, 1889)

Vapaus vaihtaa työtä ja lopettaa työ

Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta (Työsopimuslaki, luku 6, pykälä 3).

Inhumane Working Conditions

Maximum working hours are 8 hours a day and 40 hours a week for both day-time and night time workers. Law sets limits for overtime work. Employees are not allowed to work overtime for more than 138 hours within a period of 4 months or 250 hours within a period of one year.

Source: §6-9, 17-19 & 23 of Working Hours Act, 1996

Säädökset

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Suomen perustuslaki, 1999 / The Constitution Of Finland, 1999
Loading...