Seksuaalinen Häirintä

This page was last updated on: 2023-12-11

Seksuaalinen Häirintä

Laki kieltää härinnän ja seksuaalisen häirinnän työssä. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Työnantajalla on velvollisuus korjata häirintä kun se hänen tietoonsa tulee. Mikäli hän laiminlyö ryhtymisen käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi, syyllistyy hän syrjintään.

Yhdenvertaisuuslakikin kieltää häirinnän. Uhri voi vaatia korvausta kun häirintä on tapahtunut työssä. Mikäli työnantaja ei kykene suojelemaan työntekijää, voidaan hänet tuomita sakkoon tai korkeintaan kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Työsopimuslaki säätää, että työnantajan on korvattava työntekijän menetykset milloin työnantaja ei ole asiaan puuttunut.

Loading...