Keskitetty sopiminen - Työehtosopimustietokanta - Suomi (fi_FI)

Työehtosopimukset ovat ratkaiseva tekijä palkanmuodostuksessa ja työehdoissa, mutta sopimusten tarkasta sisällöstä ei tiedetä paljoa.
COLBAR-EUROPE pyrkii lisäämään tietoa työehtosopimusten sisällöistä.
Projektissa kerätään, selitetään ja verrataan työehtosopimuksia.
Tämä tehdään EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa sekä Euroopan tasolla.
COLBAR-EUROPE on saanut rahoitusta Euroopan komission Teolliset suhteet ja sosiaalinen vuoropuhelu -ohjelmasta. - Maaliskuu 2019 - Huhtikuu 2021 (VS/2019/0077)

Selitys - Työehtosopimustietokanta - Suomi

Mitä tarkoittavat työehtosopimus ja keskitetty sopiminen?

Kun ammattiliitot eli työntekijäjärjestöt neuvottelevat työnantajien tai työnantajajärjestöjen kanssa työnteon ehdoista, kyseessä ovat työehtosopimusneuvottelut.
Tällaisen keskitetyn eli kollektiivisen sopimisen tuloksena syntyvä asiakirja on nimeltään työehtosopimus.
Sopimukset voivat olla yrityskohtaisia, alakohtaisia tai kansallisia, ja ne voivat koskea yhtä tai useampaa ammattiryhmää.
Mihin oikeus keskitettyyn sopimiseen perustuu?
Oikeus keskitettyyn sopimiseen on yksi työelämän perusoikeuksista, jotka on määritetty Kansainvälisen työjärjestö ILOn kahdessa keskeisessä yleissopimuksessa –
ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisvapauden suojelua koskevassa yleissopimuksessa nro 87 vuodelta 1948 sekä järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden toteutumista koskevassa yleissopimuksessa nro 98 vuodelta 1949.
Myös ILOn kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä koskeva yleissopimus nro 154 vuodelta 1981 ja siihen liittyvä suositus nro 163 käsittelevät aihetta.

Mikä merkitys työehtosopimustietokannalla on?

Kollektiivisten työehtosopimusten tärkeys on tunnustettu maailmanlaajuisesti, mutta vain muutamassa maassa on olemassa sopimusehtoja koskevia tietokantoja.
Tällaisia maita ovat esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Uusi-Seelanti, Alankomaat ja Brasilia, mutta niidenkään tietokantojen sisältämät tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
WageIndicator-tiimi kokoaa yhteen työehtosopimuksia ja koodaa ne siten, että ne ovat maailmanlaajuisesti vertailukelpoisia.
Vuonna 2013 perustetusta tietokannasta on tullut arvokas työväline monenlaisten toimenpiteiden, raporttien ja projektien valmistelussa.
Miten sopimuksia kerätään ja koodataan?
WageIndicator-tiimi kerää työehtosopimuksia neuvotteluosapuolilta tai internetistä ja lataa tekstit tietokantaansa.
Tiimi koodaa jokaisen sopimuksen kaksitoista kohtaa sisältävän kaavan mukaisesti:

 • sopimuksen yleistiedot
 • työnimike tai -nimikkeet
 • Sosiaaliturva ja eläkkeet
 • Opetus ja ohjaus
 • työsopimukset
 • Sairaus ja työkyvyttömyys
 • Terveydenhuolto
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
 • tasa-arvokysymykset
 • Palkat
 • työtunnit
 • kattavuus.

Kutakin aihealuetta koskevat tekstikohdat tunnistetaan ja tallennetaan työehtosopimustietokantaan analysointi- ja kommentointiprosessissa.
Kahdentoista aihealueen koodauskaava sisältää 749 muuttujaa.
Koodattu aineisto ja teksti kokonaisuudessaan julkaistaan asianomaisissa kansallisissa WageIndicator-sivustoissa alkuperäiskielellä,
ja koodattu aineisto on lisäksi saatavana englanniksi.
Tietokantaan sisältyvällä työkalulla voi vertailla sopimuksia maansisäisesti ja maidenvälisesti.

Mihin tietokantaa voi käyttää?

Työehtosopimusten sisältöjen jakaminen julkaisemalla sopimustekstejä ja koodattuja aineistoja verkossa, jotta työnantajat ja työntekijät voivat tutustua teksteihin kokonaisuudessaan ja ymmärtää niiden ehtoja
Tutkimusten tekeminen vertailemalla eri yritysten, toimialojen ja maiden sopimusehtoja
Työehtosopimusten vertailu kansallisen työlainsäädännön vaatimuksiin nähden (vaatimusten täyttäminen tai ylittäminen)
Keskitetysti sovittujen palkkojen vertailu vähimmäispalkkoihin
Neuvottelijoiden kouluttaminen työehtosopimusten analysoinnissa ja täytäntöönpanossa
Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja työehtosopimusmallien laatiminen

Lähetä työehtosopimuksesi meille

S-posti: office@WageIndicator.org
Lisätietoa työehtosopimusten tietokannasta

Loading...