Työttömyyskorvaukset

This page was last updated on: 2023-12-11

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksen peruspäiväraha on on 32.40 euroa päivässä, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös arkipyhiltä.

Peruspäivärahaa korotetaan huollettavina olevien alle 18-vuotiaiden lasten perusteella. Lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,27 euroa päivässä, kahdesta lapsesta yhteensä 7,74 euroa päivässä ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,98 euroa päivässä.

Päivärahaa saadakseen työntekijän on asuttava Suomessa ja työaikaa on kertynyt vähintään kahdeksan kuukautta edellisen kahden vuoden aikana. Yrittäjien on ollut oltava yrittäjien työttömyyskassan jäseniä vähintään 18 kuukautta edellisen neljän vuoden aikana.

Työttömyyskassan jäsenelle maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli tämä on ollut kassan jäsen välittömästi työttömyyttä edeltäneiden kymmenen kuukauden ajan, maksanut jäsenmaksunsa ja täyttää yllä mainitun työssäoloehdon.

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna 2014 on 32.40 euroa päivältä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta 3 078 euroa asti, tulosidonnainen osa on 20% ylimenevästä osasta.

Kaikkia työttömyyspäivärahoja maksetaan 500 päivän ajalta ja niissä on seitsemän päivän karenssi. Jos työhistorian pituus on vähemmän kuin kolme (3) vuotta, työttömyyskorvausta maksetaan 300 päivää. Jos palvelusvuosien määrä ylittää kolme vuotta, työttömyyskorvaus on maksettavissa 400 päivän ajan. Henkilöt joilla on vähintään viisi palvelusvuotta ja jotka ovat tulleet työttömiksi 58 vuoden iässä tai vanhempana, ovat oikeutettuja työttömyyskorvaukseen 500 päivän ajan. Koska ansaitsemiseen liittyvät etuudet maksetaan viitenä päivänä viikossa, 300 päivää vastaa 60:tä viikkoa (noin 14 kuukautta). Työntekijällä on oikeus työttömyyyskorvauksiin aina kun yllä olevat ehdot täyttyvät.

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä ja työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan täytyttyä. Työmarkkinatuki on 32.40 euroa päivässä, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös arkipyhiltä. Summan voi saada lapsikorotuksia. Työmarkkinatuen maksamisella ei ole enimmäisaikaa.

Loading...