Perhevelvollisuudet

Isyysvapaa

Isyysvapaa annetaan kuudesta kahteentoista arkipäivää synnytksen yhteydessä ja kuusi päivää myöhemmin, yhteen 18 päivää. Tältä ajalta maksetaan korvaus. Mikäli isä ottaa vähintään 12 arkipäivää lisää isyysvapaata vanhempainloman 158 päivän määrästä, hän saa ylimääräiset 12 työpäivää isyysvapaata (isyyskuukausi).

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Tästä enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan. Isyysvapaa voi olla palkallista tai palkatonta. Mikäli isyysvapaa on palkaton, maksaa Kela isälle isyysrahaa vapaan ajalta.

Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysrahapäivät voi pitää vanhempainrahan jälkeen. Halutessaan isä voi pitää kaikki isyysrahapäivät äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen.

Isyysvapaan voi jakaa osiin. Äidin kanssa yhtäaikaisesti pidettävät 1–18 arkipäivää voi jakaa enintään 4 jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään 2 jaksoon. Jos isä esimerkiksi hakee vanhempainrahakauden jälkeistä isyysrahaa maanantaista perjantaihin ja seuraavalla viikolla uudelleen maanantaista perjantaihin, on isä käyttänyt molemmat 2 jaksoa, vaikka ei ole käyttänyt kaikkia päiviä. Isän vapaita ei voi siirtää äidille. (Kela)

Isyysrahan määrä on sama kuin äitiysrahan ja se riippuu verotettavasta tulosta. Vähimmäissumma on 23,92 euroa päivältä.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, kun vanhempainraha päättyy. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä. Vanhemmat voivat myös olla vapaalla vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Jos vapaa jaetaan, erillisiä jaksoja saa olla kummallakin enintään 2 ja niiden tulee kestää vähintään 12 arkipäivää.

Osittaista vanhempainvapaata isä ja äiti voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa. (Kela)

Vanhempainvapaa pitenee 60 päivällä joakisesta lapsesta. Kaksosten vanhemmilla on näin oikeus 218 päivän vanhempainvapaaseen.

Työajan joustot pienten lasten vanhemmille

Isä ja äiti voivat pitää osittaista vanhempainvapaan samaan aikaan, jolloin molemmat saavat Kelasta osittaista vanhempainrahaa. Tällöin edellytyksenä on, että molemmat tekevät työnantajiensa kanssa sopimuksen osa-aikatyöstä vanhempainrahakaudella vähintään 2 kuukaudeksi.

Osittaisen vanhempainvapaan saaminen edellyttää, että vanhemmat lyhentävät työaikaansa niin, että työaika ja palkka ovat 40–60  prosenttia kokoaikaisesta työajasta ja palkasta. Myös yrittäjä voi jäädä osittaiselle vanhempainvapaalle, kun hän vähentää työaikaansa ja palkkaansa vastaavalla tavalla.

Osittaista vanhempainrahaa saa enintään 158 arkipäivältä eli reilut puoli vuotta. Osittaiselle vanhempainrahalle voi jäädä myös lyhyemmäksi aikaa esimerkiksi niin, että toinen vanhemmista on ensin vanhempainvapaalla 3 kuukautta, jonka jälkeen vanhemmat jakavat toiset 3 kuukautta keskenään. (Kela)

Työnantaja voi kieltäytyä pätevällä syyllä työajan lyhentämisestä. Asiasta on aina sovittava osapuolten kesken. Mikäli osapuolten kesken ei päästä sopimukseen, työaika lyhenee kuuteen tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa. Työantajan velvollisuus on taata sekä miehille että naisille mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja perhe työajan järjestelyin.

Säädökset

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Sairausvakuutuslaki, 2004 / Health Insurance Act, 2004
loading...
Loading...