Alaikäiset ja Nuoret

This page was last updated on: 2023-12-11

Alle 15-vuotiaiden työ

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Viisitoista vuotta nuoremman henkilön työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa.

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon. Vakituiseen työsuhteeseen voidaan ottaa 15-vuotias työntekijä, joka on suorittanut perusopetuslain mukaisen opetussuunnitelman tai jonka velvollisuus suorittaa perusopetuksen opetussuunnitelma on muutoin päättynyt. Työnantajan on hankittava luotettavat todisteet nuoren työntekijän iästä ja siitä, että velvollisuus suorittaa perusopetuksen opetussuunnitelma on päättynyt. Peruskoulutuksen suorittaneet ja keskiasteen koulutusta käyvät nuoret voivat edelleen tehdä osa-aikatyötä esimerkiksi sikäli kuin työ sopii heille eikä se vaikuta heidän koulunkäyntiinsä.

Vaarallisen työn vähimmäisikä

Vähimmäisikä vaarallisen työn tekemiseen Suomessa on 18 vuotta. Nuoria eli alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (2006) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukset nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta ja nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (2012).

Säädökset

  • Laki nuorista työntekijöistä, 1993 / Young Workers Act, 1993
Loading...