Suoja

This page was last updated on: 2023-12-11

Ei haitallista työtä

Mikäli työhön sisältyy vaaroja raskaana olevalle naiselle tai lapselle - kuten säteilyä, vaarllisia kemikaaleja tai tartuntavaara - työntekijä on siirrettävä muuhun työhön. Entiseen työhön on päästävä takaisin kun vaaraa ei enää ole.

Sekä työntekijällä että työnanatajalla on oikeus olla jatkamatta vaarallista työtä. Mikäli raskaana oleva työntekijä ei voi siirtyä muihin töihin eikä terveysvaaroja työpaikalla voi välttää, on hänellä oikeus erityiseeen äitiysvapaaseen ja -rahaan. (Kela)

Lähde: Työsopimuslain 2 luvun 3 § ja 4 luvun 1-2 §; Vuoden 2004 sairausvakuutuslain luvun 09 4-5 §; https://www.kela.fi/pregnancy-allowance-and-special-pregnancy-allowance#miscarriage-or-termination-of-pregnancy

Suoja irtisanomiselta

 Työntekijää ei voi erottaa raskauden ja vanhempainvapaiden aikana.

Oikeus palata entiseen asemaan

Perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Loading...