Äitiys ja Työ

This page was last updated on: 2023-12-11

Äitiysvapaa

Palkallinen äitysvapaa kestää 105 työpäivää (122 kalenteripäivää) eli noin 17,5 viikkoa. Äitiysvapaa alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Se alkaa viimeistään 30 arkipäivää (noin 5 viikkoa) ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaalle voi jäädä jo aikaisemmin, aikaisintaan 50 arkipäivää (reilu 2 kk) ennen laskettua aikaa. 

Tulot

Äitiysvapaan 122 kalenteripäivän eli noin 17,5 viikon ajalta maksetaan täysi palkka. Työntekijän on ollut oltava työssä noin 180 päivää ennen päivärahaoikeutta. Äitiysraha tulee hakea Kelasta kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa ja ilmoittaa työnantajalle vapaasta kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Äitiysrahan summa riippuu tuloista, matalimmillaan se on 23.93 euroa päivässä. Vanhempainpäiväraha on suuruudeltaan yleensä noin 70 prosenttia tuloista. Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 prosenttia palkasta.

Ilmainen terveydenhuolto

Laki ei määrittele äitiyteen liittyvää terveydenhuoltoa. Vastuu siitä on kunnilla. Raskauteen ja lapsen syntymään liittyvä hoito on maksutonta.

Säädökset

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Sairausvakuutuslaki, 2004 / Health Insurance Act, 2004
Loading...