Äitiys ja Työ

This page was last updated on: 2023-12-11

Äitiysvapaa

Naispuolisilla työntekijöillä on oikeus 40 arkipäivän raskausvapaaseen. Raskausvapaa voi alkaa 30 päivää ennen ja viimeistään 14 päivää ennen odotettua syntymäpäivää. Vapaata on pakko ottaa kaksi viimeistä viikkoa ennen odotettua syntymäpäivää ja kaksi viikkoa syntymän jälkeen. Vanhempainvapaan aikana naistyöntekijöillä on oikeus vielä 160 lomapäivään.

Lähde: Vuoden 2004 sairausvakuutuslain 09 luku, 3-5 §; https://www.kela.fi/pregnancy-allowance-and-special-pregnancy-allowance#miscarriage-or-termination-of-pregnancy

Tulot

Äitiysloma on täysin palkallista lomaa. Työntekijän on ollut oltava työssä noin 180 päivää ennen päivärahaoikeutta.

Äitiysrahan summa riippuu tuloista, matalimmillaan se on 31.99 euroa päivässä.

Lähde: Vuoden 2004 sairausvakuutuslain 09 ja 11 luvut; https://www.kela.fi/daily-allowances-for-parents-amount-payment

Ilmainen terveydenhuolto

Laki ei määrittele äitiyteen liittyvää terveydenhuoltoa. Vastuu siitä on kunnilla. Raskauteen ja lapsen syntymään liittyvä hoito on maksutonta.

Säädökset

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Sairausvakuutuslaki, 2004 / Health Insurance Act, 2004
Loading...