Vähimmäispalkka Suomi - 2024

Suomessa ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa.

Laki ei Suomessa määrittele vähimmäispalkkaa eikä ole säädettyä pienintä palkkaa, joka työnantajan on maksettava. Työehtosopimukset määrittelevät vähimmäispalkat ja muut työsuhteen ehdot. Työehtosopimukset kattavat koko sen alan, jolle ne on solmittu. Ne ovat yleissitovia.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Loading...