Vuosiloma ja Lomat

This page was last updated on: 2023-12-11

Vuosiloma

Työntekijöillä on oikeus palkalliseen vuosilomaan sekä lomakorvaukseen (puolet loma-ajan palkasta). Ensimmäisen työvuoden aikana lomaa saa kaksi päivää yuökuukautta kohti, sen jälkeen 2,5 päivää. 2,5 päivän lomaan vaadittava työaika on kuukautta kohti 14 päivää tai 35 tuntia. Täyden loman pituus on 24 tai 30 päivää. Sunnuntaipäiviä ja pyhäpäiviä ei lasketa loma-aikaan.

Loma-ajan päättää työnantaja. Se voidaan ottaa kesällä tai talvella. Kaikkiaan 24 päivää lomasta on pidettävä kesäkaudella toukokuun alusta syyskuun loppuun. Talveksi jäänyt loma on otettava ennen seuraavan lomakauden alkua.Talvilomaa saavat työntekijät, joilla on yli vuosi työtä takanaan ja yli 24 päivän loma.

Lomakorvaus on maksettava loman alkaessa. Jos loma kestää alle kuusi päivää, lomakorvaus voidaan maksaa tavallisen palkan yhteydessä. (Vuosilomalaki § 4-6; 9-10, 15 ja 20, 2005)

Palkka pyhäpäiviltä

Työntekijä on oikeutetu palkkaan julkisina pyhäpäivinä. Näitä ovat kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Näitä päiviä on yhteensä 11: Uudenvuodenpäivä, Loppiainen, Pitkäperjantai, 2. Pääsiäispäivä, Vappu, Helatorstai, Juhannusaatto, Itsenäisyyspäivä, Jouluaatto, Joulupäivä, 2. joulupäivä or tapaninpäivä.

Viikottainen lepopäivä

Jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään 35 tunnin viikottaiseen keskeytymättömään lepoaikaan. Siihen tulee sisältyä sunnuntai, mikäli mahdollista. Jos työntekijän vuorokautinen työaika on enintään kolme tuntia, työntekijälle saadaan antaa 35 tunnin sijasta vähintään 24 tunnin yhdenjaksoinen vapaa kerran seitsemän päivän aikana.

Työaikalaissa on säädettylepoajoista työtuntien aikana. Jos päivittäiset työtunnit ylittävät 6 tuntia, työntekijä on oikeutettu yhden tunnin taukoon. Työntekijä saa tänä aikana poistua työpaikalta ellei hänen jäämistään työpaikalle vaadita. Osapuolet voivat sopia lyhyemmästä tauosta, taukoaika ei voi kuitenkaan alittaa 30 minuuttia. Kun työaika ylittää 10 tuntia, työntekijät ovat oikeutettuja 30 minuutin pituiseen taukoon 8 työtunnin jälkeen. 

Vastaavasti työntekijät ovat oikeutettuja paivittäiseen, vähintään 11 tunnin yhtäjaksoiseen lepoaikaan yhdeksän (9) tunnin keskeytyksettömän työn jälkeen. 

Lähteet: Työaikaa koskevan lain 24 ja 27 §; Nuoren työntekijälain 8 §

Säädökset:

  • Työaikalaki, 1996 / Working Hours Act, 1996
  • Vuosilomalaki, 2005 / Annual Holidays Act, 2005
  • Laki nuorista työntekijöistä, 1993 / Young Workers Act, 1993
Loading...