Vuosiloma ja Lomat

Vuosiloma

Työntekijöillä on oikeus palkalliseen vuosilomaan sekä lomakorvaukseen (puolet loma-ajan palkasta). Ensimmäisen työvuoden aikana lomaa saa kaksi päivää yuökuukautta kohti, sen jälkeen 2,5 päivää. 2,5 päivän lomaan vaadittava työaika on kuukautta kohti 14 päivää tai 35 tuntia. Täyden loman pituus on 24 tai 30 päivää. Sunnuntaipäiviä ja pyhäpäiviä ei lasketa loma-aikaan.

Loma-ajan päättää työnantaja. Se voidaan ottaa kesällä tai talvella. Kaikkiaan 24 päivää lomasta on pidettävä kesäkaudella toukokuun alusta syyskuun loppuun. Talveksi jäänyt loma on otettava ennen seuraavan lomakauden alkua.Talvilomaa saavat työntekijät, joilla on yli vuosi työtä takanaan ja yli 24 päivän loma.

Lomakorvaus on maksettava loman alkaessa. Jos loma kestää alle kuusi päivää, lomakorvaus voidaan maksaa tavallisen palkan yhteydessä. (Vuosilomalaki § 4-6; 9-10, 15 ja 20, 2005)

Palkka pyhäpäiviltä

Työntekijä on oikeutetu palkkaan julkisina pyhäpäivinä. Näitä ovat kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Näitä päiviä on yhteensä 11: Uudenvuodenpäivä, Loppiainen, Pitkäperjantai, 2. Pääsiäispäivä, Vappu, Helatorstai, Juhannusaatto, Itsenäisyyspäivä, Jouluaatto, Joulupäivä, 2. joulupäivä or tapaninpäivä.

Viikottainen lepopäivä

Jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään 35 tunnin viikottaiseen keskeytymättömään lepoaikaan. Siihen tulee sisältyä sunnuntai, mikäli mahdollista (Työaikalaki §35).

Säädökset:

  • Työaikalaki, 1996 / Working Hours Act, 1996
  • Vuosilomalaki, 2005 / Annual Holidays Act, 2005
loading...
Loading...