Naiset ansaitsevat kiiinteistönvälitys- ja IT-alalla Suomessa enemmän kuin miehet

Euroopan tasolla on merkittävää sukupuolten välinen palkkaero naisten hyväksi kiinteistönvälitys- ja IT-alalla Suomessa. IT-alalla on keskimäärin 6,9 %:n ja kiinteistönvälitysalalla 5,9 %:n palkkaero niiden naisten hyväksi, jotka työskentelevät ohjelmisto- ja sovelluskehittäjinä ja analyytikkoina tai myynti- ja ostoedustajina ja välittäjinä. Ammatit, joissa miehille ja naisille maksetaan enemmän tai vähemmän sama palkka samasta työstä, löytyvät numeeristen toimistovirkailijoiden joukosta (vähäinen 0,9 % naisten hyväksi).

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei enää olisi ammattiryhmiä, joissa miehet keskimäärin tienaavat huomattavasti enemmän kuin naiset samasta työstä. Tämä on edelleen tilanne myynti-, markkinointi- ja kehitystyössä, jossa miespuoliset johtajat kirjaavat 25,6 %:n eron. Myös useimmat muut ammattiryhmät seuraavat hallitsevaa Euroopan sukupuolten välisten palkkaerojen mallia, jossa ero miesten hyväksi on 10 - 20 %. Kuitenkin naisten kiinteä läsnäolo sekä IT- että kiinteistönvälitysalalla ja heidän parempi tuottavuutensa suhteessa miehiin on merkki siitä, että asiat saattavat muuttua pitkällä aikavälillä ottaen huomioon asianmukaiset käytänteet ja tavoitteet.

Kansallinen keskiarvo koottuna Eurostatin vuoden 2013 tiedoista osoittaa 18,7 %:n sukupuolten välisen palkkaeron.

Mistä sukupuolten välinen palkkaero johtuu?

Sukupuolten välinen palkkaero määritellään erisuuruiseksi palkaksi samanarvoisesta työstä, joka suoritetaan samoilla kyvyillä ja pätevyydellä. Tämä palkkaero johtuu sukupuolta syrjivistä asenteista ja käytänteistä. Nämä asenteet ja käytänteet lujittavat nykyisiä epätasaisia naisten ja miesten kehitysmahdollisuuksia sekä perusteetonta korvausta ammattiryhmien ja ammattien sisällä. Huomaa, että alla kuvatut sukupuolten palkkaerot ovat vain analysoiduille ammateille.

Taulukko 1. Suurten ammattiryhmien sukupuolten väliset palkkaerot Suomessa

Ammatti Mies Nainen Yhteensä Sukupuolten välinen palkkaero
  Mediaani bruttopalkka (€/tunti) Mediaani bruttopalkka (€/tunti) Mediaani bruttopalkka (€/tunti) Ero %
Asiakastietotyöntekijät 17.12 13.37 13.85 21.90%
Ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät ja analyytikot 19.9 21.27 19.97 -6.90%
Taloudelliset ja matemaattiset asiantuntijat 20.41 16.23 16.36 20.50%
Myynti- ja ostoedustajat ja välittäjät  18.23 19.3 18.48 -5.90%
Numeeriset ja yleiset toimistotyöntekijät 15.16 15.29 15.29 -0.90%
Tekniikan ammattilaiset (pois lukien sähkötekniikka) 19.27 15.19 18.73 21.20%
Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat 31.18 23.2 26.21 25.60%
Kaupan myyjät 14.51 12.7 13.73 12.50%
Yrityspalvelu- ja hallintojohtajat 28.79 24.31 26.84 15.60%
Toimitusjohtajat 26.65 24.06 25.56 9.70%

Lähde: 2013-2015 WageIndicator Finland -verkkokysely

Sukupuolten välinen palkkaero saatiin vertailemalla sukupuoleen liittyviä bruttomediaanipalkkoja ja jakamalla erotus miesten mediaanipalkalla. Kaikissa taulukon ammattiryhmissä on vähintään 10 havaintoa sekä mies- että naispuolisista vastaajista.

Mikä on WITA-Gender Pay Gap -projekti?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG -projekti (tammikuu 2015 - joulukuu 2016) pyrkii merkittävästi edistämään suurten ja kestävien sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä.  Sen on mahdollistanut Euroopan komission PROGRESS-ohjelman toiminta-avustus nro 4000004929. Yksi toiminnoista on vertailla miesten ja naisten palkkoja ammattiryhmien tasolla, ja julkistaa tulokset julkaistavaksi kaikilla 28 EU-jäsenvaltion kansallisilla WageIndicator-verkkosivuilla ja Turkissa sekä levitettäväksi lehdistötiedotteilla.

Lisätietoja WITA-projektista

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Lisätietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa osoitteessa Palkkalaskuri.fi

https://wageindicator.fi/palkkaus/tasa-arvoinen-palkka

Loading...