Sukupuolten välisiä palkkaeroja eri puolilla EU:ta, mutta slovenialaiset ja puolalaiset naiset osoittavat, miten niistä voi päästä eroon - 02-11-2016

Eri puolilla EU:ta on paljon sukupuolten välisiä palkkaeroja ts. naisille maksetaan epätasa-arvoista palkkaa työstä, joka on samanarvoista kuin heidän miespuolisten kollegoidensa työ. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa esiintyy sitkeästi kyseisiä palkkaeroja, jotka vaihtelevat Balkanin maan Slovenian keskimäärin ainoastaan 1 %:n erosta valtavaan 28 %:n eroon Baltian maassa Virossa. EU:n suurimmissa kansantalouksissa Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa sukupuolten väliset palkkaerot ovat 22, 20 ja 16 % tässä järjestyksessä. Tyypillisesti sukupuolten väliset palkkaerot vaihtelevat 10 ja 20 %:n välillä. Tämä kuvio toistaa itseään, kun otetaan huomioon työntekijöiden nettopalkan lisäksi maksettavat bonukset ja lisät. Euroopan kartalla näkyy kuitenkin muutamia valonpilkahduksia naisille.

Ensinnäkin ja ennen kaikkea Slovenia. Sen lisäksi, ettei maassa juurikaan ole  sukupuolisyrjintää ylipäänsä (keskimäärin 1 %), naiset saavat miehiä enemmän bonuksia ja lisiä. He saavat enemmän ylityökorvauksia, enemmän kulukorvauksia, enemmän vuosibonuksia ja lomarahoja. Lisäksi he osallistuvat enemmän lastenhoitojärjestelyihin, sairaus- ja eläkerahastoihin kuin slovenialaiset miehet. Ainoa toinen EU:n jäsenvaltio, jossa naisilla on suhteellisen vahva neuvotteluasema, näyttää olevan Puola. Siellä keskimääräinen sukupuolten välinen palkkaero on yhä miesten hyväksi 5 % (melko matala Euroopan mittakaavassa). Mutta luontoisetujen osalta naiset hankkivat itselleen paremmat sopimukset tulosperusteisena palkkana, kulukorvauksina, bonuksina ja lisinä. Puolalaiset miehet tosin osallistuvat useammin eläke- ja sairausvakuutusohjelmiin.

Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian suurten kansantalouksien lisäksi, joissa naiset ovat miesten perässä bonusten ja lisien osalta, on mainittava Italia, Espanja, Portugali, Belgia, Alankomaat, Irlanti, Skandinavian maat sekä Keski-Euroopan maat Itävalta, Unkari ja Romania. Jäljelle jää muutama poikkeava maa, joissa naisilla on miehiä paremmat luontoisedut yhden tai useamman tutkitun luontoisedun osalta (katso alla oleva taulukko).

Tasa-arvoisinta kohtelua esiintyy useimmiten tärkeällä lastenhoitojärjestelyjen alueella. Sillä erot sukupuolten kohtelussa ovat yleensä pienet. Tämä tilastollinen tosiasia sekä slovenialaisten ja puolalaisten naisten suoriutuminen heidän omilla työmarkkinoillaan osoittavat, että sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan pienentää suotuisalla sekoituksella kansallisia menettelytapoja ja yksilöllistä neuvotteluvaltaa.

Raportti: Analysis of the gender pay-gap in monetary and non monetary allowances and bonuses (Analyysi sukupuolten välisestä palkkaerosta rahana ja muuna kuin rahana maksettavien lisien ja bonusten osalta)

Päivämäärä: 17. lokakuuta 2016

Mikä on WITA-Gender Pay Gap -projekti?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG -projekti (tammikuu 2015 - joulukuu 2016) pyrkii merkittävästi edistämään suurten ja kestävien sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä.  Sen on mahdollistanut Euroopan komission PROGRESS-ohjelman toiminta-avustus nro 4000004929. Yksi toiminnoista on vertailla miesten ja naisten palkkoja ammattiryhmien tasolla, ja julkistaa tulokset julkaistavaksi kaikilla 28 EU-jäsenvaltion kansallisilla WageIndicator-verkkosivuilla ja Turkissa sekä levitettäväksi lehdistötiedotteilla.

Lisätietoja WITA-projektista

Lisätietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa osoitteessa Wageindicator.fi

Loading...