Ympäri EU:ta esiintyvät sukupuolten väliset palkkaerot toisarvoisissa työolosuhteissa

Sukupuolten väliset palkkaerot eivät koske pelkästään palkkoja. Tämä paljastuu vastikään tehdystä uraauurtavasta tutkimuksesta, joka suoritettiin 27 EU-jäsenvaltiossa. Kulukorvaukset, vuosittaiset tuet, bonukset, vakuutukset ja eläkkeetkin näyttävät merkkejä sukupuolten välisistä eroista ympäri EU:ta ja useimmiten suosivat miehiä. Silti kaikissa maissa töissäkäyvät naiset osallistuvat tähän kaavaan, noin kolmas heistä jopa useammin kuin miehet. Sen vuoksi näyttää siltä, että neuvottelujen aikana esille nostettu lisätty tietoisuus ja naispuolisten työntekijöiden määrätietoisuus saattavat vähentää näitä toisarvoisia sukupuolten välisiä palkkaeroja.

24 maassa 27:stä kerättiin riittävästi tietoa verkossa WageIndicator -palkkakyselyillä, joihin yli puoli miljoonaa työntekijää jakoivat tietonsa vuoden 2014 tammikuun ja 2016 heinäkuun aikavälillä. Tutkimus on ensimmäinen, joka käsittelee tarkennettuna sukupuolten välisiä eroja toisarvoisissa työolosuhteissa.

Kulukorvaukset

Kulukorvaukset ovat melko yleisiä. Vain kuudessa maassa alle 10% työntekijöistä raportoi saavansa kulukorvauksia. Kahdessatoista maassa prosentit vaihtelevat 10 ja 20% välillä. Toisissa kolmessa maassa tulokset vaihtelevat 20 ja 30% välillä ja 2 maassa 30 ja 40% välillä. Belgia raportoi yli 40% kattamisesta. Sukupuolien väliset erot ovat silti huomattavia. 19 maassa miehet raportoivat useammin saavansa kulukorvauksia kuin naiset. Jäljellä olevista 5 maasta tilanne on päinvastoin. Maissa, joissa miehet raportoivat useammin saavansa kulukorvauksia, sukupuolten välinen ero on 1% ja 8% väliltä. Maissa, joissa naiset raportoivat useammin saavansa kulukorvauksia, ero on lähes 0% ja 4% väliltä.

Vuosittaiset tuet

24 maassa 27:stä saatiin kerättyä riittävästi tietoa paljastamaan, että bonuksien suhteen on sukupuolten välisiä eroja. 18 maata suosivat miehiä: sukupuolten väliset erot vaihtelevat lähes 0 ja 6% välillä. 6 naisia suosivassa maassa erot vaihtelevat 1 ja 7 prosenttiyksikön välillä, poislukien Viro, jossa 30% naisista ja vain 7% miehistä ilmoittivat vastaanottavansa vuosittaisia bonuksia.

Tulokyselyihin osallistuminen vaihtelee suuresti sukupuolien välillä 22 osallsituneen maan kesken, joista saatiin kerättyä riittävästi tietoa. Alhaisin sukupuolten välinen tuloero (n. 1%) löytyy Tanskasta, Unkarista, Irlannista, Italiasta ja Ruotsista. Belgiassa (11%) ja UK:ssa (12%) erot ovat suurimmat. Silti saadut tulokset viittaavat miesten suosimista, poikkeuksena Puola, jossa naisilla on tilastojen mukaan hieman parempi tilanne.

Tilastoja mukaillen sukupuolierot koskien etukuponkeja ja alennuksia suosivat useimmiten miehiä, näin ollen 17 maassa 22:sta maasta, joista saatiin riittävästi tietoja. Näistä korkein sukupuolien välinen ero on UK:ssa, jossa se on 10 prosenttiyksikköä. Vain 5 maassa naiset saavat etukuponkeja ja alennuksia useammin kuin miehet, Itävaltojen 0% ja Suomen 8%.

Eläke- ja vakuutusmaksut

Työntekijän osuuden näkökannalta eläke- ja vakuutusmaksuihin nähdään taas huomattavia sukupuolien välisiä eroja tilastoissa, useimmiten suosien miehiä. Tämä tilanne on 15 maassa 24:stä, joista kerättiin riittävästi tietoa. Tässä ryhmässä erot ovat Suomen 1% ja Maltan 20% välillä. Silti yhdeksässä maassa erot suosivat naisia, ollen väliltä Kreikan lähes 0% ja Viron 27%. 16 maassa 24:stä vakuutuksiin liittyvät erot suosivat miehiä, erojen ollessa väliltä Kreikan 0% ja Maltan 16%. 8 Maassa erot suosivat kuitenkin naisia, Romanian lähes 0% ja Viron 24% välillä.

Raportti: Analyysi sukupuolten välisistä eroista rahallisissa ja ei-rahallisissa tuissa ja bonuksissa, jota hoitaa University of Amsterdam/AIAS. Tämä raportti on osa WITA-projektia.

Mikä on WITA-Gender Pay Gap -projekti?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG -projekti (tammikuu 2015 - joulukuu 2016) pyrkii merkittävästi edistämään suurten ja kestävien sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä. Sen on mahdollistanut Euroopan komission PROGRESS-ohjelman toiminta-avustus nro 4000004929. Yksi toiminnoista on vertailla miesten ja naisten palkkoja ammattiryhmien tasolla, ja julkistaa tulokset julkaistavaksi kaikilla 28 EU-jäsenvaltion kansallisilla WageIndicator-verkkosivuilla ja Turkissa sekä levitettäväksi lehdistötiedotteilla.

Lisätietoja WITA-projektista

Lisätietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa osoitteessa Palkkalaskuri.fi

Loading...