Naiset: Miten hakea työpaikkaa?

This page was last updated on: 2023-12-11

Mitkä ovat tyypillisiä naisten ammatteja?

Miesten ja naisten työpaikkojen välillä ei ole tarkkaa rajanvetoa. Käytännössä erolla tarkoitetaan töitä, joissa suurin osa miehistä ja naisista toimii. Tästä näkökulmasta tyypillisiä naisten töitä ovat kodinhoitaja, kotitaloustöiden tekijä, kotiapulainen, hoitaja, sairaanhoitaja, kauppa-apulainen, tarjoilija, kassanhoitaja, opettaja, sihteeri, vastaanottovirkailija, hallintovirkailija ja logistiikan toimihenkilö. Näiden töiden palkat ovat suhteellisen matalia ja ne tarjoavat pieniä kasvumahdollisuuksia. Sen sijaan on olemassa muutamia ammatteja ja toimia, joissa korkeasti koulutetut naiset suoriutuvat loistavasti ja saavat hyvää palkkaa: asianajaja ja tuomari, pr ja markkinointi, viestintä ja media-alan asiantuntijat.

Tee tämän sivuston Vertaa Palkkoja eri ammateille ja vertaile tulosten palkkalukemia

Mitkä ovat tyypillisiä naisten aloja?

Aivan kuten työpaikkojen osalta, myöskään alojen suhteen ei ole helppoa täsmällisesti määrittää miesten ja/tai naisten osa-alueita. Naisia on kuitenkin lukumääräisesti enemmän työssä siivouksen, (terveyden)hoidon, hotelli- ja ravintola-alan, vähittäismyynnin ja perusasteen koulutuksen aloilla sekä kaikkien alojen ja elinkeinojen tukevissa sihteeri- ja hallintotoimissa.

Tee tämän sivuston Vertaa Palkkoja eri ammateille ja vertaile tulosten palkkalukemia

Onko mies- ja naisvaltaisten alojen välillä palkkaeroja?

Koska miesvaltaisilla aloilla miesten lukumäärä ylittää alalla työskentelevien naisten lukumäärän, ovat keskimääräiset palkkatasot miesvaltaisilla aloilla korkeampia kuin naisvaltaisissa elinkeinoissa ja ammateissa.

Tee tämän sivuston Vertaa Palkkoja eri ammateille ja vertaile tulosten palkkalukemia

Maksavatko monikansalliset yritykset paremmin?

Monikansalliset yritykset ovat lähes aina listattuja yhtiöitä ja suuria. Koska ne ovat suuria, ne maksavat paremmin. Kolikon toinen puoli on, että ne edellyttävät työntekijöiltään usein pitkää työaikaa, siis ylimääräisiä työtunteja, joista ei makseta korvausta. Osa niiden tarjoamasta tulosta voi koostua vuotuisesta voitonjaosta ja/tai bonuksista, jotka maksetaan mahdollisesti yhtiön osakkeina.

Onko julkisen ja yksityisen sektorin välillä palkkaeroja?

Yleisesti ottaen julkisen sektorin palkkaerot ovat pienempiä kuin yksityisen sektorin. Julkisen sektorin matalinta koulutusta edellyttävistä töistä maksetaan yleensä jonkin verran paremmin ja huipputöistä jonkin verran huonommin yksityiseen sektoriin verrattuna.

Ovatko naisvoittoiset alat suotuisempia työssäkäyville vanhemmille?

Naisvoittoiset alat tarjoavat yleensä enemmän (suuria) osa-aikaisia työpaikkoja tai pienempiä työpaikkoja. Ne tarjoavat usein myös (enemmän) joustavaa työaikaa.

Miksi jatkuvaa työsopimusta pidetään parempana?

Jatkuvalla työsopimuksella saadaan yleensä parempaa palkkaa kuin väliaikaisella tai joustavalla sopimuksella. Työntekijä ei tietenkään voi aina valita tätä, mutta vakinainen virka on turvatumpi jatkuvalla työsopimuksella.

Mitä ainakin vaaditaan asianmukaiselta sopimukselta?

Sopimuksessa mainitaan aina sopimusosapuolten nimet ja osoitteet, sopimuksen päätös-, alkamis- ja umpeutumispäivämäärät (ts. sopimuskausi), palkka, työaika, työn laatu, koe- ja irtisanomisajat. Sopimus on allekirjoitettava, jotta se olisi lainmukainen.

Miten arvioida toissijaisia työehtoja?

Bruttopalkan ja työajan lisäksi työsopimuksessa luetellaan yleensä myös toissijaiset työehdot. Niitä ei yleensä arvioida rahassa, mutta ne ovat kuitenkin rahanarvoisia, esimerkiksi työhön liittyvien kulujen korvaukset, auton tai puhelimen leasing-sopimukset, työpaikkakoulutus, laillisen vähimmäismäärän ylittävät vapaat, joustava työaika, kotoa työskentelyn mahdollisuus jne.

Mitä ansioluettelossa tulee mainita?

  • Oma nimi ja osoite
  • Ansioluettelon viimeisen päivityksen ajankohta
  • Koulutus, myös muu kuin työhön liittyvä
  • Sosiaalinen toiminta sitoutumisen osoituksena, kuten vapaaehtoistyö ja harjoittelu
  • Kielitaito, aktiivinen ja passiivinen (luetun ja kuullun ymmärtäminen)
  • Tietokoneen käyttötaidot
  • Sosiaalinen media ja sen käyttö.

Lue lisää ansioluetteloista sivustolta Monster.com

Minkälainen on hyvä saatekirje?

Saatekirje liitetään mukaan ansioluetteloosi. Sen tulee olla tiivis ja lyhyt. Siinä viitataan hakemuksen välittömään lähteeseen, ts. mainokseen, kuulopuheeseen jne. Se antaa täsmällisen henkilökohtaisen motivaation työnhakuun ja selvittää, että ymmärrät, mitä tarjottu työpaikka, virka tai toimi viimekädessä sisältää. Vastaanottajalle on käytävä selväksi, että olet astunut heidän asemaansa ja ymmärrät heidän tarpeensa ja/tai vaatimuksensa. Kirjeen tulee olla tavallisen standardin mukainen, päivätty ja allekirjoitettu, vaikka se olisi sähköpostiviesti (mikä on nykyään yleistä).

Lue lisää saatekirjeestä sivustolta Monster.com

Onko ulkonäöllä väliä?

Huolitellulla, puhtaalla ja edustavalla ulkonäöllä on varmasti merkitystä, ja siihen kannattaa panostaa erityisesti työhaastatteluissa.

Älä ole ujo. Kysy neuvoa ystäviltäsi ja perheenjäseniltäsi etukäteen nähdäksesi, oletko sopivan edustava

Miksi palkasta kannattaa neuvotella?

Jokainen on vapaa neuvottelemaan. Palkasta kannattaa aina neuvotella. Valmistaudu hyvin. Puhu ystäville ja perheenjäsenille, kollegoille, hae tietoa internetistä. Tutustu palkkoihin tällä sivustolla. Yritä löytää työehtosopimus ja lue se, mikäli sellainen on olemassa. Tee toivelista: mikä on sinulle ehdottoman tärkeää, mikä on toissijaista. Neuvotteluun kuuluu kompromisseja (et ehkä halua työskennellä lauantaisin, mutta saatat suostua siihen, jos siitä maksetaan enemmän). Harjoittele ennen kuin aloitat itse neuvottelut.

Muista, että lopputulos ratkaisee. Mukava ja ystävällinen tapaaminen, joka jää avonaiseksi ilman konkreettisia tuloksia, ei merkitse mitään.

Mielikuva, että naisten ei pitäisi neuvotella, on kerta kaikkiaan aikansa elänyt. Monissa maissa ja monissa suurissa yrityksissä naiset toimivat jo johtotehtävissä. Voit olla varma siitä, että he ovat oppineet neuvottelemaan edetessään urillaan.

Työsuorituksen arviointi ja palkkaerot

Suuremmissa ja monimutkaisemmissa yrityksissä vuosittaiset työnarviointi-istunnot ovat työhön kuuluvia. Nämä keskustelut tulee ottaa vakavasti, sillä tulosi ja uranäkymäsi ovat niistä riippuvaisia. Tutustu työehtosopimukseen ja/tai sisäisiin sääntöihin ja vaatimuksiin etukäteen. Nämä tilanteet soveltuvat ihanteellisesti aseman ja mahdollisuuksien parantamiseen työpaikalla. Tämä tarkoittaa: valmistaudu, tee toiveluettelo: enemmän palkkaa, enemmän vapaata, enemmän koulutusta?

Muista, että jokainen pieni askel eteenpäin näissä keskusteluissa merkitsee etenemistä uralla ja kasvattaa kumulatiivisia saavutuksia seuraavina vuosina.

Miksi palkoista kannattaa neuvotella pienissä töissä?

Pieni työ ei välttämättä ole merkityksetön koska se on pieni. Valmistautuessasi neuvotteluihin, tarkista, onko olemassa mahdollisuuksia työn kasvattamiseksi. Käytä sitä perustana, katso, tarjoaako se koulutusmahdollisuuksia, osallistumista eläkejärjestelmään, ennakoimatonta ylityötä, josta maksetaan ylimääräistä, korvausta työhön liittyvistä kuluista, lastenhoito-ohjelmaa ja muuta sellaista.

Loading...